Организирај се, бори се и победи!

Седница на Совет - Декември 2013На 24 декември 2013 година се одржа 10тата проширена Седница на Советот на Агро Синдикатот, на која освен членовите на Советот беа поканети и сите Претседатели на синдикалните организации. На Седницата се разговараше за тековните и идните активности на Агро Синдикатот.
Седница на Совет - Декември 2013