Организирај се, бори се и победи!

Средба во ЗК Пелагонија АД Битола

Средба во ЗК Пелагонија АД Битола
На 7 август 2013, Претседателот на Агро Синдикатот, Живко Даневски, а во присуство на Претседателот на ССМ, Живко Митревски се сретна со претставници од ЗК Пелагонија АД Битола. На состанокот Претседателот беше информиран за завршната фаза од жетвата за сите есенски култури, како и за есенската сеидба за пролетните култури, временските услови и агро-техничките мерки.