Организирај се, бори се и победи!

Средба во Гевгелија


На 05.02.2013 година во Гевгелија остварена е средба на иницијатива на индивидуалните земјоделци од Гевгелискиот регион со Претседателот на Агро Синдикатот, Живко Даневски.
На средбата е догов
oрена долгорочна заедничка соработка, со цел, преку здружување, индивидуалните земјоделци да бидат посигурни во сопственото производство.
На средбата учествуаа околу 30 учесници, од неколку селски општини од Гевгелискиот регион.
Агро Синдикатот силно го подржува ваквиот тип на здружување на индивидуалните земјоделци, и е отворен за секаков вид соработка.


Средба во Гевгелија