Организирај се, бори се и победи!

Органи и тела на Агро Синдикатот


Претседател - Живко Даневски
Секретар - Рада Бежовска
 Правна служба - Љубомир Митев