Организирај се, бори се и победи!

Општ колективен договор

Општ колективен договор


Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, декември 2013.
(Текстот е пречистен од страна на Стручната служба на Агро Синдикатот за свои потреби. Текстот со промените е во црвена боја)

Превземи 
ОКД декември 2013
Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, ноември 2012.

Превземи 
Општ колективен договор за приватниот сектор 2012
Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, 2010.
Превземи
Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството 2010