Организирај се, бори се и победи!

Контакт


Адреса: Ул. 12 Ударна Бригада, бр. 2а, MK-1000 Скопје
Работнички дом, 9ти кат, соба 196 

Телефон/ факс: 02/ 3164 846

e-mail: agrosindikat@t-home.mk

Жиро сметка: 20001882742638
Стопанска Банка АД Скопје


РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА - ГЕВГЕЛИЈА

АдресаУл. 7ми Ноември, бр. 55, Гевгелија

Мобилен телефон: 070/349 720View Larger Map